Aktualności

Wybierz rok

XXVIII SESJA RADY GMINY

na dzień 2.03.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności...

XXIII Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 30.09.2016 r.( tj. piątek ) o godz. 13:00 w w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.

XX Sesja Rady Gminy Skulsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) zwołuję XX sesję Rady Gminy na dzień 28.06.2016 r.( tj. wtorek ) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się nastę

XXXV Sesja Rady Gminy

na dzień 05.07.2013 r.( tj. piątek ) o godz. 15.00 w Biurze Rady Gminy w Skulsku, na ul. Targowej 2 w Budynku Urzędu Gminy w Skulsku. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

XXVII sesja Rady Gminy

na dzień 18 października 2012 r.( tj. czwartek ) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

XIX sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 29.03.2012. ( tj. czwartek ) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.