Wewnętrzne

Wybierz rok

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk

z kontroli Gminnegho Ośrodka Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej, Którego dyrektorem jest Pan Jan Wadelski.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk

z kontroli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku, którego dyrektorem jest Pani Iwona Milas; vGimnazjum im. Jana Pawła II w skulsku, którego dyrektorem jest Pani Halina Wyderska oraz Szkoła Podstawowa w Wandowie, której dyrektorem jest Pani Henryka Kwiatkowska.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Skulsk Andrzej Operacz.