Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX/335/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skulsk na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIX/333/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIX/332/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku. Dopłata do 1m3 ścieków.

Uchwała Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Skulsk do stowarzyszenia pn. "Lokalna Grupa Rybacka Konin - Ślesin" oraz przyjęcia Statutu,

Uchwała Nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/329/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIX/328/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk.

Uchwała Nr XXXIX/327/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXIX/326/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 113/4 o pow. 0,0100 ha i 112/1 o pow. 0,0200 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Piaski.