Podatki i opłaty

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/299/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 14 maja 2013 roku

W sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty