Strategia rozwoju

Wybierz rok

Plan Odnowy Miejscowości Goplana na lata 2010 - 2017

Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości Goplana na lata 2010-2017 umożliwi poprawę życia mieszkańców. Plan ten został opracowany przez pracownika Urzędu Gminy w Skulsku – Pawła Walczak, który wchodzi w skład nieformalnej grupy odnowy Sołectwa Goplana. Ponadto Sołtys Sołectwa Goplana w dniu 11 sierpnia 2010 r. przeprowadził...

Plan Odnowy Miejscowości Rakowo na lata 2010 - 2017

Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości Rakowo na lata 2010-2017 umożliwi poprawę życia mieszkańców. Plan ten został opracowany przez pracownika Urzędu Gminy w Skulsku – Pawła Walczaka, który wchodzi w skład nieformalnej grupy odnowy Sołectwa Rakowo. Ponadto Sołtys Sołectwa Rakowo w dniu 12 sierpnia 2010 r. przeprowadził...