Przetargi

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczewo

Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 500302062-N-2018 z dnia 18-12-2018 r. Skulsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 662247-N-2018 Data: 16/12/2018

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...