Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skulsk

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 lutego 2010 roku W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skulsk

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Skulsku

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Skulsku Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz.1458) zarządzam, co...