Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skulsk

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 lutego 2010 roku W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skulsk § 1 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 74 ze zm.) nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Skulsk, § 2 Traci moc zarządzenie nr 14/2003 z dnia 18 grudnia...

Zarządzenie nr 2 /10 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 stycznia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie nr 2 /10 Wójta Gminy Skulsk z dnia 10 stycznia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 , poz. 1465 ) w związku...

Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Skulsku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skulsk.

Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Skulsku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Skulsk. Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z...

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Skulsku

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Skulsku Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz.1458) zarządzam, co...