Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w miejscowości Skulsk,

Skulsk, dnia 10.05.2017r ZP.6733.2.2016 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) orzekam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...