Nabór pracowników

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku

Skulsk, dn. 16.04.2013 roku Załącznik do Zarządzenia nr 14/2012 Wójta Gminy Skulsk

Informacja o naborze na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku

Skulsk, dn. 16.04.2012 r Informacja o wyniku naboru Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk Strażnik Straży Gminnej w Skulsku

Nabór na stanowisko strażnika w Straży Gminnej w Skulsku - lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Skulsk, dnia 03.04.2012 r TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY W SKULSKU Wywieszono od 03.04.2012 roku Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku

Skulsk, dn. 16.03.2012 rok OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ w SKULSKU Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008

informacja o naborze. Straż Gminna w Skulsku obsługa biurowa

Informacja o wyniku naboru Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Skulsku – obsługa biurowa Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk Straż Gminna w Skulsku – obsługa biurowa Informuje, że po zakończeniu procedury naboru na w/w stanowisko zatrudniono: 1. Anna Koźm

Informacja o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej - obsługa biurowa w Straży Gminnej w Skulsku - ocena punktowa

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej Wójta Gminy Skulsk z kandydatami Wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Skulsku – obsługa biurowa Lp.

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku

Skulsk, dn. 23.02.2012 roku NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ w SKULSKU Wójt Gminy Skulsk informuję, że do dnia 22 lutego 2012 roku godziny 15.00 nie złożono żadnych dokum

Wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Skulsku - obsługa biurowa. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Skulsk, dnia 23.02.2012 r Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 Wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Skulsku – obsługa biurowa Informuję, że dokumenty aplikacyjne złożyło 18 kandydatów. W wyn

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Skulsku - obsługa biurowa

Skulsk, dn. 06.02.2012 roku Załącznik do Zarządzenia nr 4/2012 Wójta Gminy Skulsk

Ogłoszenie o naborze n wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej w Skulsku

Skulsk, dn. 06.02.2012 roku Załącznik do Zarządzenia nr 4/2012 Wójta Gminy Skulsk