Rejestr zmian

22 listopada 2017 15:06 13 godzin 35 minut temu

Aktualności: XXXIII sesja Rady Gminy Skulsk

Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:33 2 dni temu

20 listopada 2017 14:33 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie załącznika [formularz_uwag_skulsk.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:32 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_gminy_skulsk_na_lata_20172023.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:31 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie załącznika [oswiadczenie_sporzadzajacego_prognoze.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:31 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_dla_lokalnego_programu_rewitaliz acji_gminy_skulsk_na_lata_20172023.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:30 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie załącznika [obwieszczenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_w_prz edmiocie_przyjecia_prognozy_oddzialywania_na_srodowisko.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 14:29 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 13:41 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie

Opublikowanie dokumentu.

Autor: Krzysztof Klimek

20 listopada 2017 13:41 2 dni temu

Aktualności: Obwieszczenie

Dodanie załącznika [obwieszczenie2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Krzysztof Klimek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 93506