Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

III Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 23.12.2014 r.( tj. wtorek ) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad III sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności...

II Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 09.12.2014 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad II sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności...

I Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 01.12.2014 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 14:00 w Klubie Seniora (pomieszczenia po byłej poczcie) Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. Złożenie ślubowania przez radnych. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Skulsk. Złożenie...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. ...

Zawiadomienie

Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 listopada 2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o...

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. ), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

LI Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 29.10.2014 r.( tj. środa ) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad LI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności...

L Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 29.09.2014 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad L sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności...