Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.5.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6721.10.2014 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruch

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W&o

XXVI Sesja Rady Gminy

na dzień 28.12.2016 r.( tj. środa ) o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Wandowie. Proponuje się następujący porządek obrad: