Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6733.4.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz....

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Skulsk, dnia 20.12.2016r. ZP.6721.10.2014 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk, w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo, Czartówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko /dot. głównie eksploatacji złoża węgla...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: MIELNICA DUŻA Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wójt Gminy Skulsk podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: GAWRONY Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie nieruchomości według...

XXVI Sesja Rady Gminy

na dzień 28.12.2016 r.( tj. środa ) o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Wandowie. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...