Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy zadania: zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wyniki konkursu na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO 2014-2020. Podziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wyniki konkursu na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO 2014-2020. Podziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs: RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18

Zapytanie ofertowe

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs: RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18