Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XLIV Sesja Rady Gminy

na dzień 06.11.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie...

Zapytanie ofertowe

Nabór otwarty dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/18

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKULSKU PRACUJE ZGODNIE Z KODEKSEM WYBORCZYM USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. I WYTYCZNYMI KOMISARZA WYBORCZEGO I W KONINIE

XLIII Sesja Rady Gminy

na dzień 16.10.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...