Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XL Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 28.06.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XL sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

w związku z istotnym odstępstwem od projektu budowlanego