Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Emitel

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 06.04.2018 r. ZP.6733.2.2016 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie: - Art. 4 ust 2, pkt 1, art. 50 ust.1 art. 51 ust.1 pkt.2 i art., art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze...

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 29.03.2018r. ZP.6733.8.2017 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257; ze zm.) orzekam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk , działka nr 5010/2 , obręb Skulsk

Skulsk, dnia 26.03.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia ...

XXXVII sesję Rady Gminy

na dzień 29.03.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta...

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk o zakończeniu postępowania

Skulsk, dnia 20.03.2018r. ZP.6733.2.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk

Skulsk, dnia 28.02.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz....

XXXVI sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 27.02.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...