Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

w związku z istotnym odstępstwem od projektu budowlanego

XXXIX sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 25.05.2018 r.( tj. Piątek ) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Skulsku, w Biurze Rady. Proponuje się następujący porządek obrad:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 04.05.2018 r. ZP.6733.1.2018 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie: - art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Skulsk, dnia 20.04.2018r. Wójt Gminy Skulsk ZP.6733.1.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone pos