Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXXVIII Sesja Rady Gminy

na dzień 18.04.2018 r.( tj. Środa ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad:

Zawiadomienie

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo".

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Emitel

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 06.04.2018 r. ZP.6733.2.2016

Postanowienie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 29.03.2018r. ZP.6733.8.2017 Postanowienie Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257; ze zm.) orzekam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decy

XXXVII sesję Rady Gminy

na dzień 29.03.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kult