Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.02.2018 r. w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędą się: o godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Goplana, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid....

XXXV sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 22.01.2018 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Skulsku, w Biurze Rady. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta...

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk. OBRĘB GEODEZYJNY: MNISZKI Lp. Oznaczenie Treść 1 Oznaczenie...

XXXIV sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 28.12.2017 r.( tj. czwartek ) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta...