Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKULSKU PRACUJE ZGODNIE Z KODEKSEM WYBORCZYM USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. I WYTYCZNYMI KOMISARZA WYBORCZEGO I W KONINIE

XLIII Sesja Rady Gminy

na dzień 16.10.2018 r.( tj. wtorek ) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...

XLII Sesja Rady Gminy

na dzień 21.09.2018 r.( tj. piątek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...