Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk"

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 22.12.2015 r. ZP.271.PN.09.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” ...

Informacja z otwarcia ofert dotyczy "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk"

Skulsk, dn. 22.12.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.09.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Do dnia 21.12.2015 roku do godz. 9.45...

III Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 339514 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W załączniku ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

II Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-skulsk.pl Skulsk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 328336 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Informacja o wyborze oferty dotyczy zadania: "Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 02.12.2015 r. ZP.271.PN.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Skulsk, dn. 02 grudnia 2015 r. ZP.2711.PN.06.2015 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) UNIEWAŻNIAM postępowanie przetargowe...

Informacja z otwarcia ofert dotyczy "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk"

Skulsk, dn. 02.12.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.06.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Do dnia 30.12.2015 roku do godz. 9.45...

Informacja z otwarcia ofert: dotyczy Kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Skulsk, dn. 27.11.2015 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2015 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów...