Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty dot. zakupu biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 27.12.2017 r. ZP.271.PN.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...

Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 16.12.2017 r. ZP.271.PN.11.2017 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6, 62-513 Krzymów Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie...

na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk.

Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk Do dnia 14.12.2017 roku do godz. 09.45 wpłynęły 3 (trzy) oferty. Katarzyna Turist Krystyna...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 628939-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Skulsk, dn. 05.12.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.11.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Do dnia 05.12.2017 roku do godz. 9.45...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 622951-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Skulsk, dn. 20.10.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.10.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt Gminy Skulsk działając zgodnie z art. 93...

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 597641-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa przebudowa dróg gminnych na terenie gmimy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja o unieważnieniu postępowania : Dot. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 03.10.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.08.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt Gminy Skulsk działając zgodnie z art....

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Skulsk, dn. 03.10.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.08.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk”. Do dnia 02.10.2017 roku do godz. 09.45 nie wpłynęła żadna oferta...