Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo.

Skulsk, dn. 17.05.2018 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2018 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo. Do dnia 17.05.2018 roku...

Zmiana terminu składania ofert dotyczy zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo.

Ogłoszenie nr 500104657-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. Skulsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 551708-N-2018 Data: 27/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa 2, 62560 Skulsk, woj....

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo

Ogłoszenie nr 551708-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa estetyki publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w...

Informacja o wyborze oferty dot. zakupu biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 27.12.2017 r. ZP.271.PN.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...

Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel.fax 63-2682018, e-mail: www.gmina-skulsk.pl Skulsk, dn. 16.12.2017 r. ZP.271.PN.11.2017 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6, 62-513 Krzymów Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbieranie...

na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk.

Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk Do dnia 14.12.2017 roku do godz. 09.45 wpłynęły 3 (trzy) oferty. Katarzyna Turist Krystyna...