Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Zmiana ogłoszenia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 648818-N-2018 Data: 15/11/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa 2, 62560 Skulsk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 682 079, e-mail ug.skulsk@wp.pl,...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 648818-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 646212-N-2018 z dnia 2018-11-08 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...