Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele – Paniewo, w gminie Skulsk.

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY SKULSK Ogłoszenie nr 609763-N-2019 z dnia 2019-10-14 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele – Paniewo, w gminie Skulsk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź na zapytania - dostawa wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i Wandowie

Skulsk. 03.09.2019 r. Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDZKOLA W

Utworzenie i wyposażenie placówki Klubu „Senior +” w Skulsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”

Urząd Gminy w Skulsku: Utworzenie i wyposażenie placówki Klubu „Senior +” w Skulsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...