Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 630549-N-2019 z dnia 2019-12-02 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele – Paniewo, w gminie Skulsk.

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY SKULSK Ogłoszenie nr 609763-N-2019 z dnia 2019-10-14 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Buszkowo Parcele – Paniewo, w gminie Skulsk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź na zapytania - dostawa wyposażenia dla przedszkola w Skulsku i Wandowie

Skulsk. 03.09.2019 r. Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA PRZEDZKOLA W