Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Buszkowie Parcele w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus

Ogłoszenie nr 551943-N-2017 z dnia 2017-07-16 r. Urząd Gminy w Skulsku: Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia w celu realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Buszkowie Parcele w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 551938-N-2017 z dnia 2017-07-16 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa dróg na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie nr 543042-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przedłużenie terminu składania ofert do zadania: ZP.271.PN.02.2017

Skulsk, dnia 26.06.2017r. ZP.271.PN.02.2017 Dotyczy: "Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych – montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych" Zamawiający – Urząd Gminy w Skulsku informuje, iż w dniu 23.06.2017r. wpłynęło istotne zapytanie do treści Specyfikacji...

Pytania i odpowiedzi - dot. zamówienia nr ZP.271.PN.02.2017

Skulsk, dn. 26.06.2017 r. Wg rozdzielnika W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadania: "Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych – montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych" zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1 data wpływu: 23.06.2017...