Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.195.292,00 zł.(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Urząd Gminy w Skulsku: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.195.292,00 zł.(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Odpowiedź na zapytania dot. ogłoszenia o przetargu w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalny6ch z terenu gminy Skulsk z dnia 11.12.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Odpowiedź na zapytania Dotyczy ogłoszenia o przetargu w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk z dnia 11.12.2019r. Pytanie Proszę o udzielenie informacji dotyczącej terminu realizacji zamówienia: - Punkt III SIWZ brzmi ;Termin realizacji zamó

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 630549-N-2019 z dnia 2019-12-02 r. Urząd Gminy w Skulsku: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...