Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 31 października 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budrżetowej.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 14 października 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 26 września 2019r.

w sprawie płatności bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w Skulsku

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 26 września 2019r.

w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Skulsku, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Skulsku

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 25 września 2019r.

w sprawie ujednolicenia i dokonania zmian w zakresie wewnętrznych przepisów organizujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Skulsku

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019 - 2022

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.