Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prpozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie zbycia niezabudowanych działek gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019 - 2022

Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie

Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019 - 2022

Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Skulsku".

Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wandowie".

Uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Skulsk z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty