Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt „WIEM POTRAFIĘ WIERZĘ W SIEBIE

Urząd Gminy w Skulsku jest Partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skulsk na lata 2008-2015

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdą Państwo Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skulsk na lata 2008-2015 przyjętą Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 listopada 2008 roku. Dokument ten powstał przy czynnym udziale mieszkańców Gminy Skulsk, którzy uczestniczyli w warsztatach...

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Programu Integracji Społecznej na początku 2009roku - procedura konkursowa

Wyniki konkursu ogłoszonego 3 grudnia 2008 roku dotyczącego realizacji usług w zakresie zorganizowania alternatywnych form opieki przedszkolnej.

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Programu Integracji Społecznej w roku 2009 - procedura uproszczona

Procedura uproszczona - dotyczy realizacji usług o wartości nieprzekraczającej 2000 euro. 1. W ramach usług na rzecz rodzin przeprowadzono w trybie uproszczonym konkurs na realizację usługi w postaci Redagowania i rozpowszechniania gazetki integracyjnej. Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie interentowej UG Skulsk: www.skulsk.bazagmin.pl....

Lista usługodawcow uczestniczących w Programie Integracji Społeczenej w roku 2008 w Gminie Skulsk

Lista usługodawców uczestniczących w Programie Integracji Społecznej w roku 2008 w Gminie Skulsk