Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

III Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 23.12.2014 r.( tj. wtorek ) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad:

II Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 09.12.2014 r.( tj. wtorek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad:

I Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 01.12.2014 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 14:00 w Klubie Seniora (pomieszczenia po byłej poczcie) Proponuje się następujący porządek obrad:

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do

Zawiadomienie

Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 listopada 2014 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

LI Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 29.10.2014 r.( tj. środa ) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad:

L Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 29.09.2014 r.( tj. poniedziałek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekreta