Aktualności

Sesja XII Rady Gminy Skulsk 10.10.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 02.10.2019 r.


Pan/Pani

 Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Wszyscy


 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )

                                                

Zwołuję XII sesję Rady Gminy

 

na dzień 10.10.2019 r.( tj. czwartek ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych działek gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 11. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2019 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Szymański
Ilość wyświetleń: 239
02 października 2019 14:39 (Krzysztof Szymański) - Opublikowanie dokumentu.
02 października 2019 14:38 (Krzysztof Szymański) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)