Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA usługę: założenie oraz prowadzenie konta w mediach społecznościowych

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna. Konkurs: RPWP.04.05.04‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą: „Eko-edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody.”

Zamawiający informuje, że oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą (w tym pocztą elektroniczną na adres: ug.skulsk@skulsk.pl), lub za pośrednictwem kuriera, z tym, że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego lub na skrzynkę pocztową.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2020 18:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Klimek
Ilość wyświetleń: 56
23 listopada 2020 20:52 (Krzysztof Szymański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2020 18:42 (Krzysztof Klimek) - Opublikowanie dokumentu.
19 listopada 2020 18:42 (Krzysztof Klimek) - Dodanie załącznika [zal4projektumowy.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)