Sprzedaż nieruchomości


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)WÓJT GMINY SKULSK

 


      podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 3, w budynku Urzędu Gminy w Skulsku odbędzie się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Skulsk, położonej w Łuszczewie, gmina Skulsk, składającej się z działek: 1/ nr 338 o pow. 1,0600 ha (działka niezabudowana); 2/ nr 340 o pow. 2,2500 ha (działka zabudowana).
      Nieruchomość składa się z: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jedno i dwu kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym, który był wykorzystywany jako szkoła podstawowa oraz dwóch lokali mieszkalnych, wykonanym w technologi tradycyjnej – stanowiące pozostałości zespołu pałacowego oraz tereny rolne. Dojazd drogą asfaltową.
      Potencjalny nabywca nieruchomości powinien przygotować program jej zagospodarowania, uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, biorąc pod uwagę, iż nieruchomość stanowi park wpisany do rejestru zabytków pod nr A-469/210 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.02.1992 roku.
Księga wieczysta nr KN1N/00051949/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Cena wywoławcza nieruchomości: – 475.600,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset).

      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w gotówce najpóźniej do 18 września 2012 r. godz. 15.30 w kasie Urzędu Gminy Skulsk lub na konto w BS Ślesin O/Skulsk Nr 14853400061100016900000163
      Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
      Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
      Wójt Gminy Skulsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia przetargu informując o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Z poważaniem


/-/ Andrzej Operacz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2011 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Klimek
Ilość wyświetleń: 17847
28 sierpnia 2012 11:07 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.
28 sierpnia 2012 09:35 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.
28 listopada 2011 12:12 (Krzysztof Klimek) - Zmiana treści zakładki.