Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Skulsk.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektu – wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Skulsk, regulaminu, określenia wzoru formularzy związanych z realizacją konkursu oraz powołania komisji ko