Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Skulsk za rok 2019

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 maja 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2020-2023

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 maja 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 maja 2020r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Skulsk za 2019 rok

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 14 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 marca 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.