Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/299/2013 Rady Gminy w Skulsku z dnia 14 maja 2013 roku

W sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXVII/244/2012 Rady Gminy w Skulsku z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru

Uchwała Nr XXVII/243/2012 Rady Gminy w Skulsku z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/242/2012 Rady Gminy w Skulsku z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Gminy w Skulsku z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk

Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy w Skulsku z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-146-2011 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała XIV/147/2011 Rady Gminy w Skulsku z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XV/146/2011Rady Gminy w Skulsku z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała XIV/145/2011 Rady Gminy w Skulsku z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk

Uchwała XIV/144/2011 Rady Gminy w Skulsku z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości