Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Odnowy Miejscowości Goplana na lata 2010 - 2017

Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości Goplana na lata 2010-2017 umożliwi poprawę życia mieszkańców. Plan ten został opracowany przez pracownika Urzędu Gminy w Skulsku – Pawła Walczak, który wchodzi w skład nieformalnej grupy odnowy Sołectwa Goplana. Ponadto Sołtys Sołectwa Goplana w dniu 11 sierpnia 2010 r. przeprowadził...

Plan Odnowy Miejscowości Rakowo na lata 2010 - 2017

Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości Rakowo na lata 2010-2017 umożliwi poprawę życia mieszkańców. Plan ten został opracowany przez pracownika Urzędu Gminy w Skulsku – Pawła Walczaka, który wchodzi w skład nieformalnej grupy odnowy Sołectwa Rakowo. Ponadto Sołtys Sołectwa Rakowo w dniu 12 sierpnia 2010 r. przeprowadził...

Plan Odnowy miejscowości Mielnica Duża na lata 2009-2016

Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości Mielnica Duża na lata 2010-2017 umożliwi poprawę życia mieszkańców. Plan ten został opracowany podczas warsztatów grupy odnowy wsi, powołanej uchwałą nr 2/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mielnica Duża z dnia 19 października 2009r. Na mocy tej uchwały grupa odnowy wsi zorganizowała...