Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działalności

Rada hest organem stanowiącym i kontrolnym w Gmine. Skład Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1. Przewodniczący 2. Wiceprzewodniczący 3. Komisja Rewizyjna 4. Komisje stałe 5. Doraźne komisje do określonych zadań Rada obraduje...

Zadania Wójta Gminy

Do zadań Wójta Gminy należy: - reprezentowanie Gminy na zewnątrz, - organizowanie pracy w Urzędzie Gminy, - kierowanie bieżącymi sprawami, - podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem jednostek oświatowych - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu, - nadzór w zakresie gospodarowania...