Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja XIV Rady Gminy Skulsk 30.12.2019r. godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 13.12.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skulsk informuje, że „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo” w 2019 roku, została zrealizowana przy udziale środków finansowych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 190.600,00 zł /-/ Wójt Gminy Skulsk

Sesja XIII Rady Gminy Skulsk 28.11.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 20.11.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad &n

Ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t....

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKULSK

Wybory Uzupełniające na Ławników na Kadencję 2020-2023. Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( DZ.U. z dnia 2019 r. poz. 52 ze zm. ) Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Skulsk o przeprowadzenie wyborów uzupełniających...

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w procedurze wyboru wykonawcy zadania dot: MONTAŻU LATARŃ OŚWIETLENIOWYCH SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: BUSZKOWO, BUSZKOWO PARCELE, MIELNICA DUŻA, PILICH I SKULSK.

Informacja z otwarcia ofert

dot: montażu latarń oświetleniowych solarnych w miejscowościach: Buszkowo, Buszkowo Parcele, Mielnica Duża, Pilich i Skulsk.