Aktualności (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej - wyniki konkursów przeprowadzonych w roku 2008

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Programu Integracji Społecznej w roku 2008. Procedura konkursowa: Wójt Gminy Skulsk Zarządzeniem nr 9/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku powołał Komisję Oceniającą upoważnioną do rozpatrzenia ofert składanych w ramach Progra

Lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk

Biuletyn Informacyjny Projektu „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”

Program "UCZEŃ NA WSI" - dla mieszkańców gminy Skulsk

Ogłoszenie o naborze wniosków do Progamu! Urząd Gminy w Skulsku w związku z przystąpieniem do Programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie ogłasza nabór wniosków do programu. Zainteresowane osoby w terminie do 30 września 2008r. mogą...

Przesunięcie terminu składania ofert na usługi w ramach PIS

Szanowni Panstwo, Uprzejmię informuję, iż uległ zmianie termin skaładania ofert na realizację usług dla osób starszych oraz dla dzieci i młodzieży. Ostateczny termin składania ofert na usługi: -„Usługi na

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - realizowany w Gminie Skulsk w latach 2008-2009

Zasady realizacji i wdrożenia Programu Integracji Społecznej PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Program ten został określony w umowie pożyczki z